Projekty Stowarzyszenia

Przedstawiamy wybrane projekty zrealizowane przez stowarzyszenie

Razem Dla Świecia w latach 2015-2018

 

{

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Razem dla Świecia powstało w kwietniu 2015 roku z inicjatywy grupy osób skupionych wokół Dariusza Woźniaka – kandydata na burmistrza Świecia w 2014 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez angażowanie do tego różnych grup społecznych. Działalność stowarzyszenia skupia się na aktywizacji osób starszych, edukacji, organizacji czasu wolnego, ochronie środowiska, promocji zdrowia, programach stypendialnych, wspieraniu przedsiębiorczości.

{

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Razem dla Świecia powstało w kwietniu 2015 roku z inicjatywy grupy osób skupionych wokół Dariusza Woźniaka – kandydata na burmistrza Świecia w 2014 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez angażowanie do tego różnych grup społecznych. Działalność stowarzyszenia skupia się na aktywizacji osób starszych, edukacji, organizacji czasu wolnego, ochronie środowiska, promocji zdrowia, programach stypendialnych, wspieraniu przedsiębiorczości.

Młodość w sercu, wigor w ciele

Maj – wrzesień 2018 r.

Projekt polegający na działaniach aktywizacyjnych, kierowanych do osób powyżej 60 roku życia.

Na terenie biblioteki miejskiej w Świeciu odbyły się warsztaty wytwarzania mydła i świeczek. W ramach comiesięcznych, bezpłatnych seansów organizowanych przez OKSiR do kina mogli pójść wszyscy seniorzy objęci projektem. Wyczekiwaną atrakcję stanowił wyjazd do Bochlina, do gospodarstwa agroturystycznego w Toskanii Kociewskiej, Równie ciekawe spotkanie stanowił piknik integracyjny w Kozłowie.

Źródło dofinansowania: dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dotacji: 4.925 zł Wartość projektu: 9.950 zł

Powiatowy dzień seniora

Czerwiec 2018 r.

Kolejny już Powiatowy Dzień Seniora zorganizowano w sali lustrzanej OKSiR, promując i dystrybuując ogólnopolską kartę seniora. Osoby starsze mogły również skorzystać z bezpłatnych badań w busie medycznym oraz z badań słuchu. O miło spędzony czas zadbał zespół muzyczny, a o poczęstunek bar mleczny Pyza.

Piknik rodzinny

Czerwiec 2018 r.

W pikniku rodzinnym pod hasłem: „Początek wakacji z Razem dla Świecia” główną atrakcję stanowił Holi Festival Poland, czyli barwny i przyciągający tłumy Festiwal Kolorów.

Zorganizowaną nad jeziorem w Decznie imprezę prowadził DJ. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z kolorowymi proszkami, uwagę przyciągały także pokazy gimnastyczno-artystyczne na rurze dziewczyn z Pole Dance Studio Świecie, występy akrobatyczne grupy Street Workout ze Świecia oraz energetyczny pokaz zumby. Najmłodsi mieli możliwość przejażdżki na kucykach, obejrzenia radiowozów i motocykli policyjnych, a strażacy z OSP Wiąg i OSP Ratownik rozbawiony tłum polewali kurtyną wodną.

Oddaj się na maksa

Kwiecień 2018 r.

Przeszczep to dar. To szansa na drugie życie. Pobiegnijmy razem. Pokażmy, że nas to obchodzi.

Zrealizowana z ramach projektu „Czy warto być dawcą? Problemy współczesnej transplantologii” impreza biegowa miała na celu wspieranie polskiej transplantologii poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców w obszarze przeszczepiania narządów i zachęcania do pomocy za sprawą rozdanych oświadczeń woli.

Dzień Sołtysa

Marzec 2018 r.

Dzień Sołtysa to coraz popularniejsze święto obchodzone w środowiskach wiejskich. Z tej okazji stowarzyszenie zorganizowało uroczyste spotkanie z niespodzianką dla sołtysów z gminy Świecie, będące wyrazem wdzięczności za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Czujnik jakości pomiaru powietrza

Luty 2018 r.

W ramach konkursu ogłoszonego przez fundację Aviva stowarzyszenie uzyskało darowiznę w postaci czujnika monitorującego stan jakości powietrza w okolicy.

Urządzenie zainstalowano na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. Prusa. Stopień zanieczyszczenia powietrza można kontrolować na portalu nswiecie.pl

Zjedz obiad z seniorem

Grudzień 2017 – Styczeń 2018 r.

Przedsięwzięcie zrealizowane z myślą o osobach starszych, nierzadko samotnych, którego celem było przyjemne spędzenie czasu przy smacznym obiedzie i interesującej rozmowie.

Przez miesiąc trwania projektu dwudziestu seniorów zjadło obiady z wolontariuszami stowarzyszenia, a sponsorem inicjatywy był bar mleczny Pyza.

Program stypendiów pomostowych

2017 / 2018 r.

Z rekomendacji stowarzyszenia uczestniczącego już w drugiej edycji programu stypendiów pomostowych w roku akademickim 2017/2018 sześciu maturzystów otrzymało łącznie 30.000 zł.

Za pośrednictwem stowarzyszenia przyznano stypendia już dla 11 osób z terenu powiatu świeckiego w łącznej wysokości 55.000 zł. Stypendia wypłacane były przez pierwszy rok studiów w okresie październik – lipiec w wysokości 500 zł miesięcznie. Głównym źródłem finansowania są środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która na ten cel przeznaczyła kwotę 41.250 zł. Pozostałe środki pochodzą od sponsorów i wkładu własnego stowarzyszenia. W roku akademickim 2017/2018 udało się znaleźć sponsora strategicznego: firmę Schumacher z Poledna.

Europejski tydzień kodowania

Październik 2017 r.

Dzięki fundacji TechSoup, z której stowarzyszenie pozyskało blisko 7.000 zł. Europejski Tydzień Kodowania zawitał również w Świeciu.  Zrealizowaliśmy projekty z zakresu programowania: Konkurs kodowania – Scratch Challenge (10-15 lat), Ozoboty w natarciu (8-10 lat), Minecraft i Scratch (10-15 lat) oraz Programowanie gier – zajęcia z przyszłością (młodzież szkół średnich).

Wykłady na temat programowania gier i aplikacji prowadził wieloletni, doświadczony wykładowca akademicki i programista, przybliżając kulisty tegoż zawodu, pokazując, jak wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na lekcjach matematyki, fizyki, czy informatyki oraz użyć swoich umiejętności i predyspozycji do znalezienia ciekawej, pełnej wyzwań pracy.

Nie liczę wiosen, zliczam kwiaty

Maj – listopad 2017 r.

Podstawowym problemem osób starszych jest ich zbyt mała aktywność. Dlatego głównym celem projektu była aktywizacja 25 seniorów z terenu Gminy Świecie, a działania realizowano w trzech modułach: edukacyjnym, w ramach którego zorganizowano pogadanki, warsztaty oraz wykład z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drugim modułem były spotkania kulturalno-integracyjne, a w tym wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, wycieczka po mieście zakochanych w Chełmnie, kino dla seniora w Świeciu oraz spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu pn. Senior się uśmieje. Nad jeziorem w Decznie odbyła się integracja seniorów z członkami Klubów Seniora. Wypełnianie kopert życia przebiegało we współpracy z Miejsko-Gminną Przychodnią w Świeciu.

Trzeci moduł stanowiła aktywność ruchowa dla seniorów, a więc zajęcia relaksacyjne z jogi oraz zajęcia taneczne.

Źródło dofinansowania: dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dotacji: 4.965 zł. Wartość projektu: 7.155 zł

Świecie dla Kamionki czyta bajki Brzechwy

Lipiec 2017 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Świecie. Oprócz klasycznych nagród, uczniowie mieli możliwość nagrania w profesjonalnym studio płyty z wierszami Brzechwy. Płyty te zostały przekazane dzieciom z Ukrainy, a także każdy uczestnik konkursu otrzymał jeden egzemplarz na pamiątkę.

Wartość projektu: 1.000 zł

Razem spełniamy dziecięce marzenia

Lipiec 2017 r.

W ramach projektu zorganizowano na terenie powiatu świeckiego pobyt 20 dzieci w wieku od 3 do 17 lat z polskiej szkoły w Kamionce na Zachodniej Ukrainie.

Dzieci nocowały w Zespole Szkół w Serocku, a podczas tygodniowego pobytu odbyło się spotkanie z władzami powiatu oraz z dziećmi z terenu Gminy Świecie, które nagrały dla swoich rówieśników z Ukrainy płytę z bajkami Brzechwy. Dzieci zwiedziły Świecie, Toruń, wypoczywały aktywnie nad wodą w Tleniu i nad Zalewem Koronowskim, integrowały się na pikniku w z wychowankami Domu Dziecka w Bąkowie, a także uczestniczyły w grach i zabawach w Gospodarstwie Agroturystycznym Toskania Kociewska. Poznały również pracę strażaków z OSP w Przysiersku, jak również historię ziemi kociewskiej.

Źródło dofinansowania: dotacja z Fundacji Potrafisz Polsko. Wysokość dotacji: 5.000 zł. Wartość projektu: 11.000 zł

Program stypendiów pomostowych

2016-2017 r.

Pięćset złotych miesięcznie na pierwszy rok studiów dla młodych ludzi z terenu powiatu świeckiego? Stowarzyszenie po raz pierwszy realizowało i promowało projekt stypendiów pomostowych w roku akademickim 2016/2017 dla absolwentów szkół średnich. Na uroczystościach certyfikaty odebrały dwie osoby, natomiast kolejne trzy zostały laureatami konkursu ogłoszonego przez stowarzyszenie.

Łącznie na wsparcie dla najzdolniejszych studentów przeznaczono 25.000 zł. Głównym źródłem finansowania stypendiów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz środki naszego stowarzyszenia. Ponadto wsparcia udzieliła Gmina Jeżewo. Warunkiem uzyskania stypendium są bardzo dobre wyniki w nauce, relatywnie niski dochód na jednego członka rodziny oraz miejsce zamieszkania w miejscowości do 20.000 mieszkańców.

Czy warto być dawcą?

Lipiec 2017 r.

„Czy warto być dawcą? Problemy współczesnej transplantologii”. Projekt polegał na zorganizowaniu szeregu atrakcji mających zachęcić mieszkańców powiatu świeckiego do idei oddawania organów.
Do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych skierowano dwa konkursy plastyczne, a część z prac można było obejrzeć na wystawach. Natomiast najlepsza z tych prac stała się podstawą do zaprojektowania medalu pamiątkowego dla uczestników biegu promującego transplantologię, mającego miejsce w Chrystkowie, pod hasłem: „Oddaj się na maksa”.

Głównym punktem projektu była konferencja medyczna zorganizowana w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu skierowana do młodzieży oraz samorządowców. Patronat nad konferencją objął Starosta Powiatu, natomiast wartość merytoryczną zapewnił konsultant wojewódzki ds. transplantologii, prof. Zbigniew Włodarczyk.
W trakcie wszystkich działań zachęcano mieszkańców do podpisywania oświadczeń woli o oddaniu organów po śmierci do przeszczepu. Wydano ich około dwieście.

Źródło dofinansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Działaj Lokalnie Wysokość dotacji: 3.725 zł Wartość projektu: 5.395 zł

Oddaj się na maksa

Listopad 2016 r.

Przeszczepianie narządów to często ostatnia szansa wielu chorych na życie. Z pewnością lepsze, bardziej radosne, normalne. Przekazanie innej osobie, czasem nieznanej, cząstki siebie to objaw największego heroizmu i najpiękniejszy dar, jakim możemy obdarować drugiego człowieka. Warto o tym pamiętać. I dlatego w ramach projektu „Czy warto być dawcą? Problemy współczesnej transplantologii” w Chrystkowie odbył się pierwszy bieg na rzecz wspierania tak wyjątkowej, szlachetnej idei.

Starość też radość

Kwiecień-sierpień 2016 r.

Celem tego projektu była aktywizacja 25 seniorów z terenu gminy Świecie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania realizowano w dwóch modułach: edukacyjnym, w ramach którego zorganizowano pogadanki, warsztaty oraz spotkania ze stylistką i fryzjerką, a także kulturalno-integracyjnym, który oferował wyjazd do Teatru Muzycznego w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i do ZOO w Myślęcinku.
Seniorzy integrowali się również z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, a przy współpracy z Miejsko-Gminną Przychodnią w Świeciu wypełniali koperty życia.

Źródło dofinansowania: dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wysokość dotacji: 3.900 zł Wartość projektu: 4.600 zł

Piknik rodziny w Świeciu i Przechowie

Czerwiec 2016 r.

Pierwszy piknik rodzinny zorganizowany przez stowarzyszenie Razem dla Świecia odbył się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu. Wśród atrakcji znalazły się: konkursy z nagrodami dla dzieci, zjeżdżalnie i dmuchane zamki, kucyki, pokazy psich zaprzęgów, do zwiedzenia wóz strażacki i motocykle policyjne, pokazy tańców breakdance oraz zumba, pokazy sztuk walki, street workout, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Aplauz.

Na drugim pikniku rodzinnym organizowanym przez stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Przechowie, oprócz atrakcji, takich jak: kucyki, psie zaprzęgi, tańce, dmuchane zjeżdżalnie, motocykle policyjne, wóz strażacki, pokazy karate oraz konkursy z nagrodami, uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat potrzeb kulturalno-społecznych w Przechowie.

Daj Włos. Rak'n'Roll

2015 r.

Tematyka chorób nowotworowych i związane z leczeniem efekty uboczne są niestety problemem nieustająco aktualnym. Dlatego stowarzyszenie Razem dla Świecia chcąc choć trochę pomóc w tej nierównej walce, włączyło się do akcji „Daj Włos” prowadzonej przez Fundację Rak’n’Roll, a do współpracy wciąż zapraszamy salony fryzjerskie, które chciałyby wesprzeć nas w tym szlachetnym celu.

Źródło dofinansowania: dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wysokość dotacji: 3.900 zł Wartość projektu: 4.600 zł