Dariusz Woźniak

kandydat na burmistrza Świecia

Dobry gospodarz z wizją rozwoju

Nazywam się Dariusz Woźniak. Mam 47 lat. Kandyduję na burmistrza Świecia bez politycznego szyldu. Dla mnie jest nim gmina Świecie. Kandyduję, bo gmina potrzebuje dobrego gospodarza z wizją rozwoju. Z wykształcenia jestem ekonomistą, od 20 lat związanym z samorządem powiatowym. Będę burmistrzem otwartym, bo tylko dialog i diagnoza potrzeb mieszkańców miasta i wsi naszej gminy, pozwalają na podejmowanie konkretnych działań zmierzających do rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

Z racji wykształcenia doskonale wiem, że sukces rozwoju gospodarczego to nowe firmy, a tym samym miejsca pracy. Grunty to nie wszystko, dlatego trzeba przyciągnąć inwestorów, oferując im cały pakiet usług. Powołam biuro obsługi inwestorów. Tym samym urząd będzie przyjaznym miejscem do rozmów o biznesie, w oparciu o dozwolone prawem działania, związane również z szeroko rozumianą promocją gospodarczą. Gmina Świecie musi pozyskiwać jeszcze więcej funduszy zewnętrznych. Zadbam o to, bo jako skarbnik powiatu zajmuję się tym skutecznie od 20 lat.

Razem z Tobą więcej dla Świecia

Najważniejsza jest dla mnie rodzina. To wokół niej koncentruje się nasze życie. Jestem przekonany, że relacje międzypokoleniowe budują postawy obywatelskie i społeczne. Od przedszkolaka po seniora. Zadbam o edukację, zdrowie, bezpieczeństwo oraz komunikację. Istotna jest także polityka mieszkaniowa, rozwój kulturalny i sportowy. Te wszystkie aspekty budują poczucie szczęścia i spełnienia.

Gmina Świecie, to nie tylko miasto. Zadbam o zrównoważony rozwój naszych sołectw, o nowoczesną infrastrukturę, komunikację podmiejską, oświetlenie ulic. Utworzę nowy instrument finansowy do dyspozycji sołectw – 100 tys. zł na każde sołectwo, bo to Wy mieszkańcy wsi wiecie, co jest Wam najbardziej potrzebne.

Kandyduję na burmistrza Świecia z hasłem: „Razem z Tobą więcej dla Świecia”. Proszę Państwa o głos 21 października.